Kiedy dochodzi do znęcania?


Pomiędzy znęcania się a przemocą w rodzinie jest zasadnicza różnica. Nie każda przemoc w rodzinie jest znęcaniem. Ale w każdym przypadku znęcania się dochodzi do przemocy - fizycznej lub psychicznej. Pierwsze jest przestępstwem ściganym z oskarżenia publicznego (przez prokuratora). W przypadku przemocy w rodzinie może (i powinna) zostać wdrożona tzw. procedura niebieskiej karty. Założenie niebieskiej karty nie jest równoznaczne ze zgłoszeniem, że doszło do przestępstwa.znęcanie się


Kiedy nie dochodzi do znęcania

Często zdarza się, że skonfliktowani małżonkowie, zwłaszcza, gdy w powietrzu wisi sprawa rozwodowa, "donoszą" na siebie rodzinie, znajomym, a nawet policji. Tak właśnie, niebieska karta jest orężem w sprawie rozwodowej.

Dlaczego?Po prostu niezwykle łatwo jest założyć niebieska kartę. Wystarczy informacja od kogokolwiek, że może dochodzić do przemocy w rodzinie i już jednostka obejmowana jest niebieską procedurą. Oczywiście do czasu, gdy odpowiednie instytucje (policja, mopsy, komisja rozwiązywania problemów alkoholowych itp.) dojdą do wniosku, że zawiadomienie to ściema. Wówczas zamyka się procedurę niebieskiej kartę.

No dobra, ale czy w sytuacji, gdy oboje małżonkowie mają "założone karty" mogą mieć postawione zarzuty znęcania się? NIE. Jeżeli do przemocy dochodzi ze strony każdego z małżonków brak jest możliwości przyjęcia, że popełniają przestępstwo znęcania się.

Wzajemne "znęcanie"?


Nie istnieje coś takiego jak "wzajemne znęcanie". Przy przestępstwie znęcania musi istnieć sprawca i ofiara. Nie ma przestępstwa, gdy przykładowo małżonkowie występują w podwójnej roli sprawcy i ofiary. Brak jest wówczas przewagi jednego z nich nad drugim. Jak ujął to Sąd Najwyższy w jednym z orzeczeń:

  • Jeżeli wzajemne zachowania na skutek rozkładu pożycia małżeńskiego polegają na wzajemnym naruszeniu nietykalności i wzajemnym znieważaniu oraz na podejmowaniu czynności, które można określić mianem złośliwego dokuczania - to brak jest podstaw do przypisywania tylko jednej stronie zamiaru znęcania się.

  • Natomiast naganne wzajemne wobec siebie zachowanie się małżonków może wyczerpywać jednostkowo znamiona przestępstw znieważania bądź naruszania nietykalności fizycznej.


Zdjęcie udostępnione dzięki uprzejmości autora Sandy Millar on Unsplash.

Zainteresowanych zapraszam również na mój autorski blog o tematyce praw tymczasowo aresztowanych i prawach ich rodzin pod adresem www.areszt-tymczasowy.pl.Do odsłuchania znajdziesz tu również podcast Z adwokatem przez życie" i oraz podcast prowadzony wspólnie z adw. Danielem Anweilerem „Anatomia przestępstwa:
adw. Mateusz Szymkowiak


Zobacz też inne wpisy na blogu.