Adwokat
Mateusz SZYMKOWIAK


absolwent wydziału prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W kwietniu 2007 roku uzyskał tytuł magistra prawa z oceną bardzo dobrą po obronie pracy magisterskiej pt: "Przelew wierzytelności w świetle Konwencji Rzymskiej z 1980 roku o prawie właściwym dla zobowiązań umownych". 

W 2007 roku rozpoczął etatową aplikację sądową w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach, jednocześnie będąc przydzielonym do pracy w okręgu Sądu Okręgowego w Bielsku- Białej.  W dniach 1,3 i 17 wrześniu 2010 roku zdał egzamin sędziowski przed komisją powołaną przez Ministra Sprawiedliwości z oceną łączną plus dobry, kończący tym samym aplikację sądową. 

W 2008 roku rozpoczął studia doktoranckie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w katedrze prawa cywilnego i prywatnego międzynarodowego. 

W dniu 15 grudnia 2010 roku uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Bielsku-Białej uzyskał wpis na listę adwokatów, uzyskując uprawnienia do prowadzenia własnej praktyki adwokackiej, którą rozpoczął początkiem 2011 roku. Bierze udział w licznych szkoleniach m.in. z zakresu prawa rodzinnego i karnego oraz regularnie publikuje w kilku portalach informacyjnych. Adwokat Mateusz Szymkowiak jest członkiem Rady Nadzorczej WZD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pszczynie.

Ukończył kurs School of Chinese Law and Culture zorganizowany przez Beijing Foreign Studies University in Beijing i Uniwersytet Śląski w Katowicach, który stanowił wyraz zainteresowania niezwykłym sukcesem jaki ChRL osiągnęła w okresie niespełna 40 lat przeobrażając się z ubogiego i zamkniętego społeczeństwa w mocarstwo światowe z największą, lub drugą na świecie gospodarką.

Adwokat Mateusz Szymkowiak doradza przedsiębiorcom, którzy prowadzą lub zamierzają rozwinąć swój biznes i nawiązać międzynarodowe relacje m.in. z Chinami.

Biegle posługuje się językiem angielskim i niemieckiem, w tym językiem prawnym. Prowadzi praktykę zawodową na terenie całego kraju z siedzibą w Bielsku-Białej i oddziałem w Katowicach. Jest opanowany, uśmiechnięty i zawsze służy pomocą. Od wielu lat pasjonuje się żeglarstwem, motoryzacją i narciarstwem.


Email: ms@adwokat-szymkowiak.pl, mateusz.szymkowiak.adwokat@gmail.com

Telefon+48 604 199 306


Adwokat Mateusz Szymkowiak pomaga i współpracuje z:

  • wieloma kancelariami na terenie kraju, a w tym od kilku lat z dużą Kancelarią adwokatów i radców prawnych Ad Casum z Warszawy, pomagając w (sądowej) obsłudze spraw spornych Towarzystw Ubezpieczeniowych;
  • ramach doradztwa prawnego dla międzynarodowej korporacji z siedzibą w Holandii współpracowała z firmami doradczymi z tzw. „wielkiej czwórki”;
  • podmiotami rynku finansowego, w tym z międzynarodową korporacją;
  • przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w branży spedycyjnej i przewozowej, handlu internetowego, budowlanej i obrotu nieruchomościami;


certyfikat mateusz szymkowiak szkoła prawa i kultury chińskiej
szkolenie-import-z-chin