Zakaz prowadzenia pojazdów - jak go skrócić?

Jak skrócić zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych?Czym jest blokada alkoholowa?


To urządzenie techniczne uniemożliwiające uruchomienie silnika pojazdu silnikowego i pojazdu szynowego, w przypadku gdy zawartość alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu wynosi co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3. Kierowca zmuszony jest do poddania się kontroli trzeźwości przed każdym uruchomieniem pojazdu. Podczas kontroli drogowej policja sprawdzi, czy samochód jest wyposażony w blokadę i czy kierowca ma przy sobie dokument potwierdzający sprawność urządzenia. 


zakaz prowadzenia pojazdów


Koszty blokady alkoholowej

Według szacunków Ministerstwa Infrastruktury blokada kosztować ma ok. 5.000 zł, do tego należy doliczyć koszty montażu w wysokości ok. 10% wartości urządzenia.  Obecnie kodeks karny przewiduje karę do dwóch lat pozbawienia wolności za prowadzenie pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.

Kary za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości

Dodatkowo sąd obligatoryjnie musi orzec w takim przypadku środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych określonego rodzaju lub wszelkich pojazdów mechanicznych na okres nie krótszy niż 3 lata. Bolesną dolegliwością w przypadku skazania za prowadzenie pojazdów mechanicznych w stanie nietrzeźwości jest również konieczność zapłacenia świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5.000 złotych.


Dla osób wobec których orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, a którym zależy na wcześniejszym odzyskaniu możliwości uczestniczenia w ruchu pojazdów przewidziano w kodeksie karnym wykonawczym możliwość ubiegania się o skrócenie tego zakazu

jak skrócić zakaz prowadzenia pojazdów


Jak skrócić zakaz prowadzenia pojazdu?

Istnieje możliwość skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów nawet o połowę, a w przypadku, gdyby sąd dożywotnio orzekł zakaz prowadzenia pojazdów ustawodawca przewidział możliwość „odzyskania” możliwości aktywnego uczestnictwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym po 10 latach efektywnego wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów. Aby skorzystać z możliwości skrócenia okresu zakazu prowadzenia pojazdów należy złożyć odpowiedni wniosek do sądu, udać się na wyznaczony termin posiedzenia sądu i przygotować się na konieczność poniesienia dodatkowych kosztów urządzenia i jego montażu w swoim pojeździe.

Ocena sądu

Podejmując decyzję dotyczącą skrócenia okresu stosowania zakazu prowadzenia pojazdów sąd dokonuje oceny czy postawa, właściwości i warunki osobiste wnioskodawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. W rezultacie sąd w tego typu sprawach posiada dużą swobodę i za pewne nie każdy wniosek będzie pozytywnie rozstrzygany.

Konsekwencje jazdy bez blokady alkoholowej

Dlatego w takiej sprawie warto jest rozważyć skorzystanie z profesjonalnej pomocy adwokata.  Jeśli kierowca objęty nakazem jazdy autem z blokadą wsiądzie do samochodu bez zamontowanego urządzenia i złapie go na tym drogówka, straci prawo jazdy na rok. Po tym czasie orzeczony trzyletni obowiązek jazdy z blokadą rozpocznie się od nowa.
Zobacz też inne wpisy na blogu.