Dozór elektroniczny - nowe zasady od stycznia 2023 r.


Karę pozbawienia wolności można odbywać nie tylko w zakładzie karnym, ale również w domy w ramach systemu dozoru elektronicznego.

Aktualne warunki na SDE


Aktualnie o dozór elektroniczny ubiegać się mogą osoby, wobec których wymierzono karę nie wyższą niż jeden rok i sześć miesięcy pozbawienia wolności. WAŻNE - musi to być kara, która wynika z wyroku sądu, a nie kara pozostała do odbycia np. po okresie tymczasowego aresztowania. Warunek maksymalnej kary 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności odnosi się też do sumy kar wynikających z różnych wyroków sądów.

Kolejny warunek, by uzyskać "bransoletę" to wyrażenie na piśmie zgody przez wszystkich dorosłych domowników, na odbywanie kary pozbawienia wolności w domu przez skazanego.
Z dozoru elektroniczne nie mogą korzystać osoby skazane w ramach recydywy, ale tylko z dwójką (z art. 64 § 2 k.k.).

Na dozór elektroniczny może wyrazić zgodę sąd penitencjarny tylko wtedy, gdy w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o "bransoletę" spełnione są warunki techniczne - chodzi tu o wystarczającą moc sygnału do i z odbiornika instalowanego na ręce/nodze

Finalny i najważniejszy warunek, aby uzyskać zgodę na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego to przekonać sąd, że cele kary pozbawienia wolności będą osiągnięte pomimo, że nie będzie ona efektywnie wdrożona w zakładzie karnym. Chodzi o to, że sędzia będzie miał pewność/przekonanie, że skazany już więcej nie popełni przestępstwa.

dozór elektroniczny styczeń 2023 nowe zasady adwokat bielsko

Nowe warunki na SDE


Uwaga - od stycznia 2023 roku rozszerzone zostaną możliwości uzyskania dozoru elektrycznego.

O dozór elektroniczny będą się mogły starać osoby, skazane na karę niższą niż 3 lata pozbawienia wolności, którym do zakończenia kary pozostało nie więcej niż pół roku. Spowoduje to "zluzowanie" zakładów karny z osób skazanych, którym pozostało do odbycia kary relatywnie niewiele czasu.

Skazani, którzy kwalifikują się na nowe warunki SDE , mogą składać wnioski końcem grudnia - sądy penitencjarne nie rozpoznają ich wcześniej niż w styczniu 2023 roku , a od początku nowego roku wchodzą w życie zmienione przepisy.

Jeśli ten wpis był pomocny lub tematyka prawa karnego Cię interesuje zapraszam Cię również na mój alternatywny blog www.areszt-tymczasowy.pl.

Zapraszam też do kontaktu telefonicznego i mailowego: ms@adwokat-szymkowiak.pl.
Zobacz też inne wpisy na blogu.