Kancelaria
Szymkowiak

Bielsko-Biała - miasto z historią


Kancelaria prawna jest miejscem, do którego można zgłosić się w poszukiwaniu porady prawnej. Co za tym idzie, my – jako pracownicy kancelarii – mamy okazję pomoc klientowi. Jesteśmy tu, aby doradzać. Z chęcią dzielimy się swoją wiedzą z zakresu doradztwa prawnego i przechodzimy z klientami poprzez cały proces postępowania sądowego. Specjalizujemy się również w doradztwie w sprawach karnych.

dobry adwokat sprawy karne bielsko

Co obejmuje prawo karne?


Prawo karne zawiera spis przepisów, jednoznacznie określających zachowania zabronione oraz działania, które zostaną podjęte w przypadku popełnienia danego czynu zabronionego. Sprawy karne są oceniane biorąc pod uwagę wagę naruszonych obowiązków, stopień społecznej szkodliwości czynu, dotychczasową karalność i warunki osobiste sprawcy. W zależności od kryterium podziału, rozróżniamy kilka działów prawa karnego. Kryteria dzielą się na zasady zastosowania, wagi dokonanych czynów oraz kryterium przedmiotu. Najistotniejszym i jednocześnie najbardziej powszechnym działem jest prawo karne materialne, które obejmuje czyny zabronione oraz kary kryminalne. Ze względu na swoją powszechność często nazywane jest w skrócie prawem karnym.

Postępowanie w przypadku popełnienia przestępstwa


Procedura karna to zbiór przepisów prawa karnego opisujący postępowanie wobec osoby podejrzanej i oskarżonej o popełnienie przestępstwa. Zawiera się w prawie karnym procesowym, w którym znajdziemy informacje na temat tego jakie czynności powinny zostać podjęte oraz jakie środki powinny posłużyć do ich poprawnej kontroli. Prawo karne procesowe zawiera spis praw i obowiązków każdej ze stron, każdego uczestnika postępowania. Pracując w zawodzie innym niż adwokat, nasza wiedza na ten temat może być niewystarczająca do załatwienia formalności, dlatego gdy okazuje się, że będziemy mieli do czynienia ze sprawami karnymi, najlepszym rozwiązaniem jest kontakt z kancelarią.

Doświadczenie kancelarii ponad samodzielną jednostkę


Nasza kancelaria istnieje na rynku już kilka lat. Dzięki dużej ilości przeprowadzonych spraw, Mateusz Szymkowiak, nasz dobry adwokat, sprawy karne rozwiązuje z pełnym profesjonalizmem. Zebrane doświadczenie pomaga odnaleźć rozwiązanie w napotkanych sytuacjach. Mówi się, że praktyka czyni mistrza, to tyczy się również prawników. Im więcej przeprowadzonych spraw mają na swoim koncie, tym bardziej rośnie jakość ich doradztwa.
Plusem nawiązania współpracy z kancelarią, jest również fakt, że jej pracownicy mają obszerną wiedzę na temat prawa nie tylko w dziedzinie, która nas interesuje. Są profesjonalni w swoich specjalizacjach i umiejętnie wykorzystują to w wykonywanych przez siebie zleceniach. Ponadto nie rezygnują z dalszego podejmowania wyzwań. Poza działaniami w kancelarii starają się podnosić swoje kompetencje poprzez dodatkowe kursy specjalizacyjne.

Szukając doświadczonego adwokata znającego prawo karne zajrzyj na stronę Kancelarii Szymkowiak!