Rozwód

Rozwód, a brak kontaktu z małżonkiemW życiu różnie się układa; nierzadko zdarza się, że małżonkowie przez dłuższy czas przed wniesieniem pozwu o rozwód nie mieszkają razem, albo jeden z małżonków po prostu wyprowadza się ze wspólnego mieszkania, albo powodem rozłąki jest poszukiwanie pracy za granicą i po pewnym czasie kontakt się urywa.pozew o rozwód


Wymóg formalny pozwu o rozwód: podać adresyNiestety w pozwie o rozwód trzeba podać adres zamieszkania drugiej strony – jest to praktyczny wymóg, ponieważ pozwany musi otrzymać z sądu odpis złożonego pozwu, aby móc zając stanowisko. Brak znajomości adres małżonka jest jednym z problemów. Rodzina nie wie, gdzie się współmałżonek podziewa. Znajomi też tego nie wiedzą albo nie chcą nic się mieszać w sprawy małżeńskie. Na szczęście nie jest to sytuacja bez wyjścia.

Kurator dla nieznanego miejsca pobytuRozwiązanie takiej patowej sytuacji jest powołanie się na instytucje takiej kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu. Kuratorem jest z reguły pracownik sądu, który w imieniu nieobecnego występuje w sprawie i dba o jego interes. W rezultacie sprawa rozwodowa może się zakończyć de facto bez udziału pozwanego małżonka.

Przewodniczący sądu ustanowi kuratora, jeżeli wnioskodawca uprawdopodobni, że miejsce pobytu strony nie jest znane. W sprawach o roszczenia alimentacyjne, jak również w sprawach o ustalenie pochodzenia dziecka i o związane z tym roszczenia, przewodniczący przed ustanowieniem kuratora przeprowadzi stosowne dochodzenie w celu ustalenia miejsca zamieszkania lub pobytu pozwanego. Aby jednak sąd tego kuratora ustanowił, trzeba uprawdopodobnić, iż nie ma się pojęcia, gdzie druga  strona przebywa.

Brak kontaktu z małżonkiem do nie przeszkoda do przeprowadzenia rozwodu.Uprawdopodobnienie nie jest dowodem, ale nie oznacza to, że łatwo jest przekonać sąd, aby ustanowił kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu.

Pewne jest, że nie wystarczy napisać w pozwie „nie wiem, gdzie mój mąż przebywa” czy ”nie mam kontaktu z żoną i nie znam jej adresu”. Jest to znacznie bardziej złożone. Trzeba podjąć sporo konkretnych działań, aby sąd taki wniosek uwzględnił i wszelkimi  możliwymi sposobami spróbować ten adres drugiej strony ustalić.

Nie jest wystarczająca zwrócona korespondencja z adnotacją, iż adresat się wyprowadził. Trzeba się trochę bardzie postarać, aby tę okoliczność uprawdopodobnić. Celowe mogą więc okazać się pisma z biur adresowych czy od właściwych organów zajmujących się tzw. ewidencją ludności, w tym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

pozew o rozwód wzór


OrzecznictwoW kwestii ustanowienia kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu wypowiedział się też Sąd Najwyższy: Uprawdopodobnienie, że miejsce pobytu strony jest nieznane, stanowi podstawowy warunek ustanowienia kuratora. Przewodniczący ustanowi kuratora, jeżeli wnioskodawca uprawdopodobni, że miejsce pobytu strony nie jest znane. (…)  Nie można uznawać za uprawdopodobnienie samego twierdzenia strony, że nie zna aktualnego miejsca zamieszkania (pobytu) strony przeciwnej.  

W praktyce sądowej przesłanki ustanowienia kuratora dowodzone są przy pomocy takich dokumentów, jak pisemne informacje biur adresowych lub organów ewidencji ludności. Trafnie także w literaturze przedmiotu podnosi się, że wobec praktycznie nieograniczonej możliwości korzystania z wyjazdów i okresowych pobytów za granicą należy – odpowiednio – zaostrzyć kryteria oceny, czy doszło do uprawdopodobnienia.

W miarę potrzeby, i dla zapobieżenia ewentualnym nadużyciom, należałoby przesłuchać na tę okoliczność w trybie art. 299 k.p.c. przeciwnika strony, dla której ma być ustanowiony kurator, domowników, sąsiadów, właściciela lub administratora domu itp. Samo zwrócenie się przez Sąd do Posterunku Policji, który przytoczył dane przez powódkę znane i w jej pismach do Sądu orzekającego przedstawione, nie może stanowić wypełnienia wymagania przewidzianego dla ustanowienia takiego kuratora. /por. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 30 czerwca 1997 r., sygn.. akt. II CKU 71/97, niepubl./

Jeżeli niniejszy wpis zawiera cenne informacje, albo potrzebne będą bardziej szczegółowe wyjaśnienia zapraszam do kontaktu telefonicznego (604-199-306) lub elektronicznego (ms@adwokat-szymkowiak.pl, instagram: szymkowiak.mateusz).


Zobacz też inne wpisy na blogu.